Generalforsamling 2023

Generalforsamling
afholdt den 24. september 2023.

Dagsorden, jfr. vedtægter