Generalforsamling 2022

Generalforsamling
afholdt den 20. september 2022 kl. 17,00 i Seniorhuset, Toldbodgade 5, Odense.

Dagsorden, jfr. vedtægter